JOOPY May 2024 Release Notes (9.74)- עברית

במהדורה זו, JOOPY ממשיכה להשתדרג ולשפר את את המוצר ועכשיו עם גרסה 9.74 החדשה תוך הצגת מספר מודולים ומוצרים חדשניים, הכולל בתוכה את המוצר החדש  JOOPY Merit "מערכת קידומי שכר", שליחת קובץ והתממשקות למערכות שכר, חידושים במוצר AGREEMENTS, תצוגת עובדים, חידושים בתוכניות במסך תמריצים, פרופילים, שינוי עיצוב של כפתורי אזהרה ושגיאה ועוד, הטמענו יכולות משופרות עבור המשתמש במערכת המציעה סביבה מהירה ודינמית יותר עם שליטה משופרת.

 

 

 

מוצר חדש:  - “JOOPY Merit” מערכת קידומי שכר

התווסף מוצר חדש בסל המוצרים שלנו–  מערכת "קידומי שכר" .

המוצר כולל בתוכו מס' תהליכים, כל תהליכי קידום השכר יכנסו לתוקף לאחר שיעברו מספר תנאים שנקבעו מראש על מנת לקבל קידום שכר (סקטור/עיסוק/קבוצה מסוימת ועוד).

 

דוגמא לחלק מיכולות JOOPY Merit:

 • קידום דיפרנציאלי – כל עובד מקודם באחוז מסוים או בסכום בשכר בהתאם להחלטת המנהל והתקציב שניתן לו.
 • קידום הסכמי – כל העובדים בהסכם מסוים יקבלו % קידום.
 • קידום מזערי – כל עובד בהסכם, בשנה האחרונה של ההסכם יקודם דיפרנציאלית.
 • סטודנטים – קידום לפי וותק, קידום בשכר שעתי.

שלב א:

ניהול תקציב קידומי שכר במערכת: 

 • ניהול תקציבים נפרדים למספר סקטורים – כולל יכולת חלוקת תקציב למספר סקטורים ע"פ אחוזים.
 • יכולת עריכת התקציב או לקיחת התחשבנות תקציבית על בסיס שנה קודמת ( העלאות חריגות).
 • ניתן להגדיר בתקציב חלק שחובה לניצול וחלק שניתן לצבור לשנה הבאה.
 • סימולציה תקציבית לתקציב קידומי השכר.
 • הגדלת התקציב על חשבון תקציבים משנים הבאות.

 

שלב ב:

חלוקת תקציב הקידום בין העובדים:

 • הגדרה נוחה וניתנת לשינוי של הצגת נתוני העובדים וביצועיהם אשר יופיעו במערכת כמידע תומך החלטה עבור המנהלים.
 • ניתן לקדם שכר ע"פ אחוז מגובה המשכורת או לחלופין בסכום מוגדר.
 • הגדלת התקציב על חשבון תקציבים משנים הבאות.
 • קידום חריגים - מנהל המערכת יכול להגדיר סט חוקים שיגדיר מהו קידום חריג (לדוג' קידום מעל   X%, קידום מעל טווח שכר וכו').
 • אפשרות לחסום עובדים חריגים מקבלת קידום שכר ( עקב קבלה חריגה בעבר).
 • המנהל יוכל לנהל בקשות ולשלוח בקשה להגדלת תקציב ע"פ מדרג אישורים.

 

שלב ג:

 • קידום השכר בפועל לפי סקטור.
 • המערכת מאפשרת לנהל קידום למספר תהליכים במקביל.

 

------------------------------------------------

תצוגת עובדים

 • הוגדר תצוגה נוספת עבור העובדים אשר אינם פעילים בתצוגת עץ ההיררכיה של העובדים.
 •  יש לבחור את השדה המוגדר מראש בשם: סטטוס.

            

 

------------------------------------------------

תוכניות סימולציה במסך תמריצים

 • הצגת תוצאות של תוכניות סימולציה במסך תמריצים- תלוי בהרשאות ובהגדרות.

                  

 • הצגת חישובים לתוכניות סימולציה בהתאם להרשאות (פעילות display simulation plan).
 • המעבר בין סוגי התוכניות מתבצע באמצעות לחצן הברירה (Toggle) 

 

 

------------------------------------------------

פרופילים

הצגת הודעות לפרופיל

 • במערכת קיימות אפשרויות להציג בדף הבית הודעות פרטיות למשתמש, הודעות ציבוריות לפי תוכנית ומעתה גם הודעות לפי פרופיל של המשתמש.

 

 

הגדרת ההודעה על מנת להציג בדף הבית:

 

 

 

------------------------------------------------

הוספת לינק מהתפריט בכל דף

 • ניתן לצרף לכל דף במערכת מסמך עזרה שמוצג בתפריט שיהיה לינק למסמך פנימי באתר של הלקוח או לינק חיצוני.

   

 

 

 

------------------------------------------------

שינוי עיצוב של כפתורי אזהרהשגיאהמידע במערכת

 • עוצבו כפתורי המידע של המערכת מחדש.

 

 

 

------------------------------------------------

שליחת קובץ והתממשקות למערכות שכר

 • אפשרות הורדה לאקסל.

        

 

------------------------------------------------

JOOPY Agreement- חידושים במוצר הסכמים

פיצ'ר חדש ביצירת הסכם חדש

 • נוספה אפשרות בהקמת הסכם לבחור ישויות ללא קשר להיררכיה, בהתאם לפעילות בהגדרות (ACTIVITY):
 • Allow select top agent from all organization

 

יצירת נספח חדש

 • הוספת אפשרות העתקת נספח מהסכם נוכחי, בהתאם לפרמטר ארגוני:
 •  "Use Appendix copy from default agreement.
 • ברירת מחדל מתאריך עד איזה תאריך(בהתאם לשנה).
 • יצירת נספח ע"י העתקה של נספח אחר - ניתן לבחור מספר הסכם ולאחר מכן מציג רשימה של ההסכמים הרלוונטים.

 

ניהול פרמטרים

 • באמצעות לחיצה על פרמטר-   -  יש שלוש אפשרויות בחירה (N,Y,E)- רלוונטי גם ליצירת נספח שינויים.
 1. N - טווח של מספר תאריך עד סוף של אותה השנה (1/1/2023-31/12/2023).
 2. Y - ניתן לחרוג ממספר שנת התאריך שהוא גבוה יותר על מנת ליצור נספח (1/1/2023-1/5/2026).
 3. E - לא חייבים לכתוב תאריך.
 • בחירת פרמטר >  - רשימת הנספחים שתהיה להעתקה תכלול גם מה שמגדירים מתכונות הנספח החדש.
 • בחירת פרמטר >  - אם מתייחסים גם לנספחים חתומים או לא.
 • ניתן לפלטר מספר נספח.

 

פרטי הסכם

 • הוספת אפשרויות מיון בתוך פרטי הסכם.
 • אפשרות עריכת תיאור נספח - מתוך מסך פרטי נספח.

 • נוספה אפשרות להגדיר תכונות לנספחים וניתן להגדיר עד 5 תכונות מסוגים שונים.

 • ובא לידי ביטוי במסך עם השדות.

 

חתימה על הסכם

 • אפשרות - בהתאם לפרמטר ארגוני ALLOW_AGGREMENT_SIGN_WHEN_PROCESS_RUN – לחתום בתהליך עבודה גם אם תהליך חישובי מתרחש במקביל.

 • נוספה אפשרות למחוק נספח שהוא בסטטוס בהקמה שהוא רק בהתחלה שלא התחילו עליו תהליך וגם אם דחו והחזירו את התהליך אפשר למחוק אותו.
 • נוספה אפשרות לפתוח הסכם בלי נספחים ועכשיו נוספה אפשרות לצרף נספחים בשלב מאוחר יותר לאותו הסכם.
 • בתהליך עבודה של אישור נספחים או הסכמים נוספה אפשרות לבחור את דף החתימות המתאים לאותו סוג נספח.
 • ברמת לשונית בנספח ניתן להשפיע בוורדינג במסמך הPDF של אותו נספח האם יוצג שם הלשונית, שם המסגרת ואם להוסיף מספר סידורי.

 • חלון פרטי נספח עוצב מחדש.

 • פוצלו הרשאות ליצירת נספח ויצירת הסכם. (Allow to create appendix // Allow to create agreement).
 • הוגדרה הרשאה נפרדת ליצירת גרסה חדשה של נספח (Allow open new version of appendix).

 

תיקוני באגים

 • במסגרת של נספח ניתן להגדיר צ'קבוקס, ברירת המחדל מוגדרת No (במקום NULL).
 • במידה והשדות EFFECTIV FROM  ו-EFFECITVE UNTIL מוגדרים כחובה לא יהיה ניתן לשמור נספח בלי הזנת התאריכים.

 

 

------------------------------------------------

הרשאות משתמש

 • נוספה אפשרות לעדכון הרשאות משתמש ע"י המשתמש עצמו.
 • שפת ברירת מחדל כניסה למערכת.
 • יש אפשרות להחליף סיסמא מהחלון הנ"ל.
 • יש אפשרות ליצור חתימה דיגיטלית לשימוש במערכת.
 • ניתן להגדיר שהמידע האישי נמצא במסך הרשאות משתמש בעריכת משתמש ספציפי.

 

 

 

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0

הערות

Joopy to grow your sales

Your first step to even better results.